Historia klubu

 

historia

 

HISTORIA KLUBU PŁETWONURKÓW „TRYTON” Łódź.

        Początki działalności Klubu zbiegły się z początkami historii nurkowania swobodnego w Polsce. W tych latach nie było jeszcze wyszkolonej kadry instruktorskiej, a sprzęt nurkowy był niedostępny. Trudności te tylko mobilizowały naszych kolegów, którzy nie ustawali w próbach konstruowania coraz lepszych płetw, masek, skafandrów i automatów. Obecnie sprzęt ten często budzi uśmiech młodszych kolegów, ale jest naszą dumą, bo służył długo i niezawodnie, a niektóre egzemplarze są sprawne do dziś. W historycznym pierwszym kursie instruktorów organizowanym przez Komisję Turystyki Podwodnej Zarządu Głównego PTTK, uczestniczyło kilku naszych kolegów , którzy zdobyli tam uprawnienia instruktorskie. Od roku 1960 rozpoczęło się już systematyczne szkolenie w Klubie. Pierwszy obóz zorganizowano nad jeziorem Bełdany.

Stan osobowy klubu wzrastał od kilkunastu osób 1959 r. do ponad stu w roku 2000. Przez Klub przewinęło się w tym czasie ponad 450 koleżanek i kolegów, zdobywających kwalifikacje nurkowe. Stopnie instruktorskie zdobyło 12 kolegów. Wiele osób zasłużonych dla klubu jest obecnie członkami honorowymi lub sympatykami naszej działalności. Członkowie Klubu uczestniczyli w bardzo wielu obozach i wyprawach nurkowych, które odbywały się nie tylko w Polsce ale praktycznie na całym świecie.

Klub odnosił wiele sukcesów sportowych w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Członkowie „TRYTONA” wielokrotnie zdobywali wysokie lokaty w Pucharze Wigier, zawodach o Srebrną Płetwę miasta Poznania, Mistrzostwach Polski o Złotą Nitkę, krajowych i międzynarodowych zawodach w Łowiectwie podwodnym oraz imprezach sportowych we Francji i Jugosławii. „TRYTON” współpracował z wieloma instytucjami na rzecz ochrony środowiska i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Organizowaliśmy maratony pływackie w płetwach oraz pokazy dla publiczności. Szkoliliśmy pierwszych płetwonurków dla Straży Pożarnej w Łodzi i regionie Łódzkim. Niemal wszyscy członkowie Klubu stale współpracują z WOPR-em. Kilku naszych kolegów wyspecjalizowało się w produkcji i sprzedaży sprzętu nurkowego, a ich firmy zdobyły sobie markę w całym kraju.

Dumą Klubu jest nasza stała siedziba. Przed trzydziestoma laty zaadoptowaliśmy ogromnym nakładem naszej pracy pomieszczenie po schronie przeciwatomowym. Zakończyła się wtedy dwudziestoletnia tułaczka po lokalach zaprzyjaźnionych instytucji oraz przechowywanie sprzętu w prywatnych mieszkaniach. Rozpoczynając działalność Klub dysponował skromnym sprzętem własnej konstrukcji. Dzięki wspólnym działaniom, niebagatelnym składkom oraz odpisom z prac podwodnych, doszliśmy do wyposażenia średniej klasy światowej, które umożliwia nam prowadzenie szerokiego zakresu szkolenia nurkowego, ratownictwa wodnego i prac podwodnych.

Podsumowując 60 letnią historię Klubu TRYTON składamy serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy mimo codziennych obowiązków potrafili znaleźć czas na klubową działalność. Szczególne podziękowania kierujemy do najaktywniejszych Członków Klubu, do których należą prezesi i członkowie kolejnych zarządów . Spośród siedemnastu dotychczasowych prezesów najdłuższym , bo aż 15-letnim stażem poszczycić się może Piotr Szadkowski. Przez osiem lat pracami Klubu kierowali Antoni Żychliński, . A ostatnio prezesują od 2013 roku Marcin Leszczyński i Wojciech Walerysiak. To dzięki wszystkim członkom Klubu możemy dziś mówić o naszym dorobku  poszczycić się osiągnięciami w jednej z najciekawszych form turystyki i rekreacji jaką jest nurkowanie swobodne. Mamy nadzieję, że w atmosferze bezinteresowności wzajemnego zrozumienia i zapału, będziemy mogli kontynuować wspólny dorobek 60-ciu lat.

Tekst powstał na podstawie wspomnień członków klubu.

 


Nasza strona używa plików cookies (ciasteczek). Szczegóły.